Geschiedenis

Gospelkoor Lord’s Moor Singers werd in maart 1971 opgericht, met het doel jeugddiensten te kunnen opluisteren. In zeer korte tijd wist het koor zich uit te breiden van een bescheiden koor van 35 mensen, tot een groot koor met tegen de 100 zingende leden. Vanaf oktober 1971 werd officieel de naam Lord’s Moor Singers gebruikt. Letterlijk: de zangers uit het veen van de Heer. Een duidelijke verwijzing naar de thuisbasis van het koor. Bovendien was het een naam die opviel in Gospelland. Het koor groeide niet alleen in aantal, maar onder leiding van dirigent en mede-oprichter John Verrijk wist het koor zich ook nog eens binnen een paar jaar een uitstekende reputatie in (Noord-)Nederland te verwerven. Dit leidde door de jaren heen onder meer tot uitstapjes naar Duitsland en Israël.

In 1975 verschijnt de eerste LP: “voor jou”. Er zullen in de loop der jaren nog velen volgen. Halverwege de jaren ’70 verschijnt het eerste Nederlandstalig themaprogramma’s “levend water”. Met deze programma’s heeft het koor zich tot op de dag van vandaag altijd duidelijk weten te onderscheiden. In eerste instantie werden de programma’s zelf geschreven, tegenwoordig vaak door een “buitenstaander”, maar nog altijd exclusief voor het koor. In 1993 verlaat John Verrijk de Lord’s Moor Singers. Zijn plaats wordt ingenomen door Marjan van der Zwaag. De kwaliteit blijft onverminderd hoog al neemt het aantal zingende leden wel gestaag af. Ook onder leiding van Hans Bergman, die het koor tussen 2008 en 2013 onder zijn hoede heeft, blijft deze trend aanhouden.

Niettemin staat Gospelkoor Lord’s Moor Singers ook vandaag nog garant voor kwalitatief hoogwaardige gospelmuziek, waarmee het te mensen wil raken, aan het denken zetten. Met ingang van september 2015 doen ze dat onder leiding van Erwin de Ruijter.

Muziek

Op het eerste optreden dat de Lord’s Moor Singers ooit gaven werd onder meer “blowing in the wind” gezongen. Door de jaren heen is het repertoire mee veranderd: met de tijdgeest, met de ontwikkeling binnen de gospelmuziek en met het koor zelf. Vandaag de dag bestaat het repertoire uit een mix van stijlen: praise-rock, black gospel, a-capella, gevoelige ballads, van ingetogen tot pompeus. Het koor gaat geen enkele uitdaging uit de weg.

Onze dirigent: Erwin de Ruijter

Erwin werd in Haarlem geboren (1971) en kwam al vroeg serieus met muziek in aanraking. Als 8-jarige ging hij naar de koorschool van de St.Bavo-kathedraal en in zijn vrije tijd volgde hij piano- en dwarsfluitlessen. Erwin ging dwarsfluit studeren aan het Alkmaars Conservatorium en nam als bijvak zang. Daarnaast bleef hij zingen in het Kathedrale jongens- en mannenkoor. Na een jaar studie nam hij er als tweede hoofdvak Ensemble-leiding bij. Hiervoor behaalde hij zijn diploma in 1993. Een jaar later rondde hij zijn fluitstudie af. In 1996 is Erwin koordirectie gaan studeren bij Harold Lenselink en hij heeft deze vierjarige studie al na twee jaar met succes voltooid.

Erwin geeft dwarsfluitles bij het kunstencentrum Atrium in Sneek en bij muziekschool Da Capo in Schagen. Verder heeft hij een eigen praktijk aan huis met de naam Het Muziekhuis. Daar geeft hij samen met zijn vrouw dwarsfluitles, pianoles en zangles. Erwin is behalve dirigent van Lord’s Moor Singers ook dirigent bij musical-popkoor Rainbow uit Bolsward, interkerkelijk koor Echo uit Heerhugowaard en bij zanggroep Eljakim en gemengd koor Cantus Deo uit Bolsward. Erwin woont in Bolsward, is getrouwd met Christel en heeft twee dochters, Nienke en Silke.

Mogelijkheden

Gospelkoor “Lord’s Moor Singers” is op verschillende wijzen inzetbaar. Het koor kan middels “los repertoire” (een deel van) een concert of kerkdienst invulling geven.

Wij staan voor aansprekende en aanstekelijke gospel. Er zijn vele manieren te bedenken waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan een kerkdienst of gospel-avond. Dienstvullende optredens, bijdragen aan een jeugddienst, tentdienst, evangelisatiedienst, sing-in, of misschien een speciale gelegenheid. Gospelkoor Lord’s Moor Singers is graag bereid mee te helpen en mee te denken. Alles is mogelijk, want u bepaalt, in samenspraak met ons, de invulling van de dienst.

Enkele voorbeelden van de manieren waarop we onze medewerking kunnen verlenen zijn:

  • medewerking aan een dienst of thema-avond
  • dienstvullende concerten
  • interactief programma

Maar zoals gezegd, combinaties hiervan zijn ook mogelijk. Zo ontstaat uiteindelijk een op maat gesneden dienst, die helemaal aansluit op uw wensen en ideeën.
Voor prijzen en overige informatie kunt u contact opnemen met ons management.

Meer informatie of boeking maken?