Op 21 december 2019 zullen we weer ons jaarlijkse kerstconcert verzorgen.

Dit jaar zal dit op zaterdag 21 december in de Sionskerk in Oudeschoot zijn.
Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis.

Het organiseren van een concert kost ons natuurlijk wel geld.

Vandaar dat er bij de uitgang een collecte gehouden wordt.